Tuesday, April 21, 2015

పరిపక్వత లక్షణాలు

కొందరికి కొన్ని విషయాలలో అవగాహనా రాహిత్యం ఉంటుంది, వారు ఎన్నో రంగాలలో కృషిచేసినా, ఎన్ని అనుభవాలను, ఆటుపోట్లను ఎదుర్కొన్నా అలా ఎదుర్కోడానికి ఏదో విషయములో పరిజ్ఞానం లేకపోవడమే కారణం

కాని అలా అన్ని విషయాలలో సొంత పరిజ్ఞానం కాక ఎదుటి వారి అనుభవాల నుండి మనం ఎన్ని త్వరగా నేర్వగలిగితే అంత త్వరగా కొన్ని ఆటుపోట్ల నుండి, కష్టాల నుండి, అవమానాల నుండి బయటపడవచ్చునని ఒక పెద్దాయన చెప్పారు.


ఈటీవలి నేను కలసిన పెద్దలు, సాహితీకారుల మాటలలో ఎన్నో ఇలాటి అనుభవాలను ఏరుకొని జాగ్రత్త చేసుకొనే అవకాశం కలుగుతున్నది.
నవరసాల సాంగత్యం - నిజమే కొందరు చాదస్తంగా చెపుతారు, కొందరు అద్భుతంగా చెపుతారు, మరికొందరు నిర్లజ్జగా చెపుతారు, కొందరు నిర్భయంగా, కొందరు భయం భయంగా....కొందరు క్రూరంగా... (నిజంగానే వీళ్ళు చెపుతున్నపుడు కొడతారేమో అని భయపడేట్టూగా వాళ్ళు హవభావాలు ఉంటాయి).. చెపుతారు

ఇలా మనుష్యుల ప్రవర్తన అందులోనూ సాహితీ రంగంలో ఉన్నంత మజా మరెందులోనూ లేదు సుమా..!


ఒకాయన కొందరి గురించి ఇలా చెప్పారు...కొందరు ఇలా ఉంటారు వాళ్లలో నేనూ నువ్వూ ఉంటామనుకో అయితే మనం అలా అని ఒప్పుకోం మేం అలా ఉండం అంటాం
కాని అల్లానే ఉంటాం. ఆ కొందరే మనం అని...ఏమంటావ్ అని అడిగారు.....  :)  (ఏమంటాం? -  దేబే మొహం వేస్కుని చూడటం తప్ప)


పరిపక్వత లక్షణాలు వినే పద్దతిలో ఉంటాయని ఒకాయన చెప్పారు..... ఏలనయ్యా అని అడగ్గా -  చెప్పేవాడికి వినేవాడు లోకువ అంటారు కదా లోకువ అనుకొని ఎక్కువ వాగితే - విన్నవాడు చెప్పినవాడిని గురించి జనాలో లోకువ చేస్తాడు. కనుక చెప్పినపుడు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని చెప్పాలని,  వినేవాడిని జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తూ చెప్పాలని... :)  (అంతే నేను ఇక బిగిసిపోయాను ఎలా మసిలితే ఎలా అనుకుంటాడో అని )

మరోకాయన చెప్పాడు -ఏమయ్యా  విశ్వనాధూ, నువ్వు ఇన్ని అడీగావు కదా నేనొకటి అడూగుతాను చెప్పు. నన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చావు, పరిచయం చేసుకున్నావు, నీ గురించి నీ పని గురించి చెప్పావు, ఇన్ని వివరించి చెపితే కాని మాట్లాడని నాతో ఎందుకయ్యా నీకు పని.. అని....  :)   (అన్నీ చెప్పేసి వెళ్ళిపొమ్మని కాబోలు - కాదని తరువాత తెలిసింది - వచ్చిన వాడు ఏపని మీద వచ్చాడో అది తెలుసుకొని దానికి తగిన జవాబిచ్చి పంపించాలి కాని ....వివరాల కోసం వాడిని హింసించడం ఏమిటయ్యా చాదస్తం కాకపోతేనూ అని సెలవిచ్చారు చివరలో -   మహానుభావుడు )

ఇంకోకాయన ఇలా చెప్పుకొచ్చాడు.. ఇలా ఎవరెవరో వస్తారు ఏదో చెపుతారు, రాసుకెళతారు... అందుకే ఒద్దయ్యా, నన్ను నా మానాన  ఒదిలేయండి.. ప్రశాంతగా ఉన్న నన్ను ఇబ్బంది పెట్టద్దు....అని  అంటూ ...ఇలా అన్నానని ఏమనుకోబ్బాయ్  అన్నారు..   :)

ఇలా బోలెడు అనుభవాలు...రాస్తూ పోతే... కొంత కాలానికి నేనూ అంటానేమో, ఏమయ్యా నీ ఇష్టమొచ్చినట్టు రాస్తానంటే నేనేమీ చెప్పను సుమీ...   :) :)

No comments: