Wednesday, November 27, 2013

నిర్లక్ష్యానికి జవాబు ఈ ఫొటో

నిర్లక్ష్యానికి జవాబు ఈ ఫొటో. ఇది నేషనల్ హైవే నెంబర్ 5. వీళ్ళు పట్టుకొని వేళ్ళాడుతూ వెళ్ళేది లారీని. అదీ ఫుల్ లోడ్ లారీ.....వీళ్ళను ఏమనాలి